ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΑΥΡΙΛΟΥ

 

1960 -1966

Δημοδιδάσκαλοι:

Περπάτη Ελένη

Παπαχαραλάμπους Ιωάννης

 

Αγροτική Λέσχη

Ρίζου Ελένη

 

Στην Πλατεία του χωριού  Ιούνιος 1965

 

 

Εκδρομή στη Λαμία Πλ. Διάκου 1964

 

 

 

Ιούνιος 1965

 

 

 

Εκδρομή στο Μεσσολόγι 1963

(Κήπος των Ηρώων)

 

 

Οι γέροι του χωριού το 1965

     Τσιάκας Κων., Θεόπουλος Κων. Σκιαδόπουλος Λάμπρος, Σακελλάρης Δημήτριος, Τσιάκας Δημ., Δελεχάς Χαράλαμπος

 

 

 Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΤΟΥ ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

(κάνε κλικ εδώ)

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ