ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Books.gif (2792 bytes)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Πλ. Ελευθερίας 3, 4ος Όροφος, 35100 Λαμία,
Τηλ. (2231) 31181 , email: tee_lamia@tee.gr

Ωρες Λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή, 8:30 - 13:30


(Καταγραφή και αναταξινόμηση υλικού - πρόσκληση μελών)

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Σ.Ε. λειτουργεί από το 1990. Σήμερα στεγάζεται  σε  χώρο 30 περίπου τ.μ. στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος στην Λαμία. Απευθύνεται στα μέλη του ΤΕΕ, στους ερευνητές, φοιτητές , δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο και στοχεύει στην πληρέστερη τεχνική και επιστημονική τους πληροφόρηση. 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΕΕ ΣΤΟ INTERNET

OPAC.TEE.GR

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ

Για περισσότερες διευθύνσεις επισκεφθείτε: http://www.tee.gr/teeassoc/central/library/links.htm

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Επιστροφή στην αρχική σελίδα του ΤΕΕ/ΤΑΣ


Copyright © 2007 ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας